Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:


 1. Bakrač Anela - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 2. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 3. Lojić Arslan - advokat-principal Lojić Jadranka - Cazin
 4. Karabegović Azra - principal ZAK Midžić Ilijaz i Zulić Elvisa - BIhać
 5. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 6. Sulejmanagić Albina, principal Kadić Ibrahim, Velika Kladuša
 7. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin
 8. Mahmić Elvedin, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 9. Džafić Dženana, principal Abdagić Jasmin, Cazin
 10. Suljić-Ćoralić Ineska, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 11. Džanić Selma, principal Mušić Husein, Velika Kladuša
 12. Hušidić Damir, principal Kajtazović Amir, Velika Kladuša
 13. Jusufhodžić Širin, principal Šarić-Hasanović Jasmina, Bihać
 14. Redžić Alma, principal Alijagić Safeta, Bihać

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Veladžić Armin
 2. Hadžalić Dino
 3. Arnautovič Nermina
 4. Veladžić Edina
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba