Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:


 1. Bakrač Anela - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 2. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 3. Lojić Arslan - advokat-principal Lojić Jadranka - Cazin
 4. Karabegović Azra - principal ZAK Midžić Ilijaz i Zulić Elvisa - BIhać
 5. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 6. Sulejmanagić Albina, principal Kadić Ibrahim, Velika Kladuša
 7. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin
 8. Džafić Dženana, principal Abdagić Jasmin, Cazin
 9. Suljić-Ćoralić Ineska, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 10. Džanić Selma, principal Mušić Husein, Velika Kladuša
 11. Hušidić Damir, principal Kajtazović Amir, Velika Kladuša
 12. Jusufhodžić Širin, principal Šarić-Hasanović Jasmina, Bihać
 13. Redžić Alma, principal Alijagić Safeta, Bihać
 14. Šahinović Asim, principal Ezić Amir, Bosanska Krupa
 15. Abdagić Sandi, principal Abdagić Omer, Cazin
 16. Ljubijankić-Halapić Irma, principal Halapić Dino, Bihać
 17. Kulenović Maida, principal Selmanović Ajdin, Bihać
 18. Mujić Jasmina, principal Kasić Mirzet, Bihać
 19. Ćehić Melisa, principal Mujagić Ferid, Bihać

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Veladžić Armin
 2. Hadžalić Dino
 3. Arnautovič Nermina
 4. Veladžić Edina
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba